United Kingdom

สหราชอาณาจักร (UK) เป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ประกอบด้วยสี่ประเทศ คือ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ UK เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทหาร วิทยาศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศค่อนข้างมาก สำหรับด้านการศึกษา UK เป็น 1 ใน เป้าหมายของนักเรียนทั่วโลกที่ต้องการมาศึกษาต่อ ด้วยจำนวนตัวเลขนักเรียนต่างชาติ 485,645 คน ในปี 2019/2020 โดย the Higher Education Statistics Agency นับเป็นเป้าหมายอันดับ 2 ของโลกในการเลือกมาศึกษาต่อ

Why United Kingdom?

มหาวิทยาลัยจาก UK จะอยู่ในรายชื่อมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกในการจัดอันดับมาโดยตลอด และ UK ยังเป็นแหล่งรวมผลงาน การค้นพบ งานวิจัย ที่ได้รับการยอมรับ ได้รางวัลมากมายในระดับโลก ทำให้เป็นจุดหมายของผู้ต้องการศึกษาต่อ ด้านการค้นคว้าวิจัย โดยเฉพาะในระดับปริญญาโทและเอก ไม่ว่าคุณจะอยากเรียนสาขาใด หลักสูตรแบบดั้งเดิมหรือทันสมัยล้ำยุคสุดขั้ว จะหาได้ที่ UK ด้วยระบบที่ให้ผู้เรียนเลือกวิชาใน Module ผสมกับวิชาหลักเพื่อสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ผู้เรียนจะจบการศึกษาได้เร็วกว่าในหลายๆ ประเทศ ปริญญาตรีใช้เวลา 3 ปี และหลักสูตรปริญญาโทหลายหลักสูตรใช้เวลา 1 ปี ทำให้ได้ออกไปใช้ความรู้และทำงานได้เร็วขึ้น

UK Education System

อายุ 5-7 ขวบ เป็นการสอนความรู้เบื้องต้นพื้นฐานในหลายๆ วิชา วัดผลการพัฒนาด้าน English, Mathematics, Science

อายุ 7-11 ปี ช่วงนี้ มุ่งเน้นให้เด็กมีความรู้มากขึ้นในวิชาหลักสำคัญ การเรียนจบขั้นนี้ นักเรียนจะต้องสอบผ่านวิชาหลักดังนี้ 

 • English reading
 • English grammar, punctuation, and spelling
 • Mathematics
 • Science

เป็นช่วงเวลาสำคัญที่นักเรียนจะได้เรียนวิชาใหม่เพิ่ม ที่จะเป็นความรู้พื้นฐานก่อนจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของภาคบังคับ มีวิชาหลัก 3 วิชาคือ English, Mathematics, Science  และวิชาเลือก คือ History, Geography, Art and Design, Music, Physical Education, Modern Foreign Languages, Design and Technology and Computing  โดยปกตินักเรียนจะเลือกเรียนประมาณ 5-10 วิชา

ช่วงสุดท้ายของภาคบังคับ สำหรับนักเรียนอายุ 14-16 ปี  หลังจากเรียนจบ นักเรียนจะต้องสอบวัดผลมาตรฐานประเทศ GCSE หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่ากัน เนื้อหาภาคบังคับของช่วงชั้นนี้ ประกอบด้วย วิชาหลัก “core” และวิชาพื้นฐาน“foundation” ดังนี้

 • วิชาหลัก “core”  English /  Mathematics / Science
 • วิชาพื้นฐาน “foundation”   Computing / Physical Education / Citizenship
 • นอกจากนี้ โรงเรียนใน UK ต้องมี 1 ใน วิชาต่อไปนี้ เพิ่มด้วย   Arts / Design and Technology / Humanities / Modern Foreign Languages
 • หลังจบช่วงชั้นนี้ นักเรียนจะเลือกว่าจะไม่เรียน และออกไปทำงาน หรือเรียนต่อในสายอาชีวศึกษาหรือเข้ามหาวิทยาลัย

หลังช่วงอายุ 16 ปี กรณีเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษา จะมีทางเลือก 2 ทางคือ เรียนเพื่อสอบ  A-Levels หรือ IB (Diploma)  แต่ถ้าเลือกสายอาชีวศึกษา ก็จะเรียนเพื่อสอบ, GNVQ (General National Vocational Qualification) หรือ BTEC (Business and Technology Education Council)  

โดยการเรียน A-Levels (Advance Level) เทียบได้กับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของไทย โดยเลือกเรียนวิชาที่สนใจเพียง 3-4 วิชา และใช้คะแนน 3 วิชาที่ดีที่สุดยื่นสมัครมหาวิทยาลัย

การเรียนระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ใช้เวลา 3 ปี แต่อาจมีบางแห่งใช้เวลา 4 ปี โดยให้การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร ส่วนมากจะอยู่ในช่วงปีที่ 3 ของการศึกษา

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนจบระบบ 12 ปี จะต้องเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานอีก 1 ปี ( Foundation Course) เพื่อเตรียมและปรับตัวเข้าระบบการศึกษาของ UK   

มหาวิทยาลัยใน UK มี 143 แห่ง (statista.com) ซึ่งมีสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่ง โดยได้มีการรวมกลุ่มมหาวิทยาลัย ระดับแนวหน้า ของ UK เรียกว่า The Russell Group ประกอบด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำของ UK จำนวน 24 แห่ง เพื่อรักษามาตรฐานงานวิจัย ตัวอย่างเช่น  the University of Birmingham, the University of Oxford, the University of Cambridge, and the University of York และ อื่นๆ

ได้แก่หลักสูตร ปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยทั่วไป การเรียนระดับปริญญาโท ใช้เวลาเรียน 1 ปี (ถ้าเป็นหลักสูตรวิจัย อาจใช้เวลานานกว่า) หลักสูตรปริญญาเอกใช้เวลาเรียน 3 ปี

Expense

ค่าเทอมของมหาวิทยาลัยใน UK อาจจะดูค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับในหลายๆ ประเทศ แต่ระยะเวลาการเรียนปริญญาตรี 3 ปี  และ ปริญญาโท 1 ปี ก็ข่วยลดค่าใช้จ่ายได้ สำหรับค่าเทอมใน UK มีความแตกต่างกันตามเขตปกครอง (England, Scotland, and Wales)

โดยสรุปแล้วค่าเทอมของมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ใน UK ขึ้นอยู่กับ

 1. สถาบันที่เลือก ชื่อเสียงสถาบัน ที่ตั้ง ประเภท เช่น อยู่ใน London หรือเมืองเล็ก มหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชน
 2. ระดับชั้นและจำนวนปีเวลาที่เรียน การวางแผน และเลือกหลักสูตรที่สามารถกระชับเวลาการเรียน จะทำให้คุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า
 3. หลักสูตรที่เรียน ถ้าเป็นหลักสูตรแพทย์ หรือมีการทำ Lab จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

ติดใจเรื่องค่าใช้จ่าย? เราช่วยได้!

+666-2693-5956

How to Apply

1. หาข้อมูล เลือกสถาบัน Requirement and condition

เนื่องจาก UK มี สถาบันและหลักสูตรที่หลากหลายและพิเศษเฉพาะมากมาย นักเรียนสามารถหาได้ด้วยตัวเองหรือสอบถามได้จากบริษัทตัวแทนในประเทศไทยซึ่งจะสามารถให้บริการคำปรึกษาที่ถูกต้องทันสมัยที่สุด

2. เอกสารการสมัคร

ในการยื่นสมัครในแต่ละระดับการศึกษา จะต้องใช้เอกสารที่แตกต่างกัน

3.ยื่นใบสมัคร Apply

นอกจากการสมัครเองแล้ว สามารถให้บริษัทตัวแทนสถาบันเดินเรื่องเตรียมเอกสาร และ ยื่นใบสมัครให้ได้เช่นกัน เทอมการเรียนของสหราชอาณาจักร คือ เดือนกันยายน แต่ปริญญาโทบางแห่ง บางหลักสูตรสาขา จะมีเปิดเทอมเดือนมกราคมด้วย

4.รอแจ้งการตอบรับ

สถาบันการศึกษาจะติดต่อผู้สมัคร (ทางอีเมล์) เพื่อแจ้งผลการสมัครและรับเข้าเรียน และหากสมัครเรียนผ่าน UCAS ก็จะสามารถติดตามผลการสมัครทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยประมาณ 2-4 สัปดาห์ขึ้นไป

Visa

วีซ่านักเรียน Student Route (แทนวีซ่าประเภท TIER 4)
วีซ่านักเรียนระยะสั้น

นักเรียนตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป และต้องการที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา จะต้องสมัครวีซ่านักเรียน ประเภท Student Route  ที่ใช้แทนวีซ่าแบบเดิมประเภท Tier 4 และใช้ระบบการให้คะแนนใหม่ของสหราชอาณาจักร

วีซ่าประเภท Tier 4 ที่ยังไม่หมดอายุยังสามารถใช้ได้อยู่ และผู้ที่มีคุณสมบัติครบสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Graduate Route  ได้เมื่อเปิดรับสมัครในช่วงกลางปี 2021

เมื่อได้ใบตอบรับเข้าเรียน น้องๆ จึงจะสมัครวีซ่าได้ สถาบันการศึกษาจะออกเอกสารยืนยันการรับเข้าเรียน หรือ Confirmation of Acceptance of Studies (CAS) เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า โดยจะต้องเป็น สถาบันการศึกษาในกลุ่ม ‘Licenced Sponsor’ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร

สำหรับผู้ที่ลงเรียนหลักสูตรระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกิน 11 เดือน 

นักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนใน UK สามารถทำงานนอกเวลา เข้าโปรแกรมฝึก หรือทดลองทำงานในขณะที่เรียนได้ โดยมีข้อกำหนดจำนวนชั่วโมงและลักษณะของงานตามประเภทของวีซ่านักเรียนและสถาบันการศึกษาที่เรียนอยู่ 

เอกสารสำคัญที่ใช้ยื่นขอวีซ่านักเรียน (Tier 4) ประเทศอังกฤษ

– พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน

– ใบตอบรับเข้าศึกษา (CAS)

– Visa Application Form (พิมพ์ออกมาหลังจากกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยแล้ว)

– IOM Certificate เป็นเอกสารการตรวจสุขภาพปอด สำหรับนักเรียนที่เรียนมากกว่า  6 เดือนขึ้นไป

–  ATAS certificate  สำหรับบางหลักสูตร 

– เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว ก็เป็นขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ ชำระเงิน  และ ทำนัดยื่นเอกสาร

โดยขั้นตอนทั้งหมด เราจะให้บริการดูแล ตั้งแต่ กรอกใบสมัคร ทำนัด และพาไปยื่นเอกสาร ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) 

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนทุกคน ต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

การพิจารณาคำร้อง คือ 15 วันทำการ