ABOUT US!

"Professional Inter Education"

ProInterEd Co., Ltd, ก่อตั้งปี 2001 เป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาจาก 10 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน นิวซีแลนด์ แคนาดา เนเธอร์แลนด์ สิงค์โปร์ โปแลนด์ และรัสเซีย  ในการเป็นผู้ให้ข้อมูล รับสมัคร ดูแลผู้สนใจที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในทุกสาขา และทุกระดับชั้น รวมถึง หลักสูตรภาษาระยะสั้นและระยะยาว

เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของเราเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานมากว่า 20 ปี  ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และดูแลนักเรียนนักศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ถึงการบริการ ดูแลเอาใจใส่ การให้ข้อมูลและทางเลือกที่เหมาะสม ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นไปได้มากที่สุด  

ProInterEd เป็นสมาชิกของ สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) ลำดับที่ 26 (2004)